श्रीकृष्णाची आरती - दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


श्रीकृष्णाची आरती

दैत्यभारें पिडली पृथिवी बाळा ।

म्हणवुनि तुला येणें लागे गोपाळा ॥

भक्तप्रतिपालक उत्साह सोहळा ।

मंगळ तुजला गाती नर आणि अबला ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय गरुडध्वजा ।

आरती ओंवाळूं तुज भक्तकाजा ॥ धृ. ॥

गुण रुप नाम नाही जयासी ।

जिवीताची तैसा होसी तयासी ॥

मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह झालासी ।

असुरां काळा ऎसा पुढें टाकसी ॥ २ ॥

सहस्त्रनामरुपें सावळा ना गोरा ।

श्रुति नेति नेति म्हणति तुज विश्वंभरा ॥

जीवना जीवन तूंची होसी दातारा ।

न कळें पार ब्रह्मादिकां सुरवरां ॥ ३ ॥

संता महंता घरी म्हणवी म्हणियारा ।

शंख चक्र गदा आयुधांच्या भारा ॥

दिव्य सुदर्शन घरटी फिरे अवसरा ।

सुकुमार ना स्थूल होसी गोजीरा ॥ ४ ॥

भावेंविण तुझें न घडे पूजन ।

सकळहि गंगा झाल्या तुजपासून ॥

उत्पत्ति प्रलय तूचि करिसी पाळण ।

धरुनि राहिला तुका निश्चयी चरण ॥ जय देव. ॥ ५ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000