श्रीकृष्ण आरती - ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


श्रीकृष्ण आरती

ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥

श्यामसुंदर गळा वैजयंतीमाळा ॥ धृ. ॥

चरणकमल ज्याचें अति सुकुमार ॥

ध्वजव्रजांकुश ब्रीदाते तोडर ॥ १ ॥

नाभिकमलीं ज्याचें ब्रह्मयाचे स्थान ।

ह्रुदयी पदक शोभे श्रीवत्सलांछन ॥ २ ॥

मुखकमल पाहातां सूर्याच्याकोटी ॥

मोहियेलें मानस कोंदियली दृष्टी ॥ ३ ॥

जडितमुगुट ज्याच्या दैदीप्यमान ।

तेणें तेजें कोंदलें अवघे त्रिभुवन ॥ ४ ॥

एका जनार्दनीं देखियेले रुप ॥

रुप पाहों जाता झालेसें तद्रूप॥ ५ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000