श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


श्रीकृष्ण आरती

कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी ।

रथ भंजन विमलार्जुनविटपांते मारी ॥

अरिमर्दन मधुसूदन भक्तजना तारी ।

यदुनंदन वज्रमंडन भयभय नीवारी ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय यादवराया ।

न कळे महिमा शेषा मग झाला शय्या ॥ धृ. ॥

वज्रवनिता सुखभरिता ध्याती भगवंता ॥

मनमोहन जगजीवन कामाचा जनिता ।

सुरभीसमूहवेष्टित मुरलीस्वर गातां ।

विगलितवसना धावति गोपांच्या वनिता ॥ जय देव. ॥ २ ॥

करुणाकर गिरिवरधर वत्सासुरमदना ।

अघशोषण बकनाशक कलियविषहरणा ।

यमुनाजल करि निर्मळ गोगोवळ कान्हा ॥

धरुनी नाना लीला अघटित करि घटना ॥ जय देव. ॥ ३ ॥

विष भरुनि स्तनिं दोन्ही ते मातुलभगिनी ।

येउनि बोले कृष्णा पाहिन मी नयनी ॥

उचलुनी घेउनि कडिये लांविता स्तनी ।

शोषुनीं प्राण नेला निजपद सुखसदनी ॥ जय. ॥ ४ ॥

कमलासन करि शोधन धरुनि अभिमान ।

गाईगोवळवत्सें नेली चोरुन ।

पुनरपि तैसी देखुनि लज्जायमान ।

जनपंडित शरणागत बोले हरिगण ॥ जय. ॥ ५ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000