श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


श्रीकृष्णाची आरती

सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली रमाहरी ॥

वास घाली ते सुंदर । आरती देवी ॥ धृ. ॥

अब्जोद्‍भाव सदाशिव । शेष ऋषीगण गंधर्व आदिकरुनी सर्व देव ॥

नमिताती देवा ॥ १ ॥

पुढें उभा गदा पाणी । करितसे विनवणी ॥

सर्वही जिवांची करणी । सांगतसे देवा ॥ २ ॥

जे जे ज्यांही सेवा केसी ॥ ते ते देवानें घेतली ॥

सर्वांवरी दया केली । देवाधिदेवा ॥ ३ ॥

जे जे ज्यांचे मनोरथ । ते ते पुरवी श्रीनाथ देऊनि प्रसाद तीर्थ ॥

केले रे सुखी । ४ ॥

देव ऋषी मानव । पुण्यश्लोक दानव ॥

सर्वांचा ही गौरव । केलासी देवा ॥ ५ ॥

ऎसिये मंचकसेवा । नयनी पाहिली रे देवा ॥

प्रियोत्तमाहूनि सर्वां । जाहले वरिष्ठ ॥ ६ ॥

गणपतितातांचे रे पुण्य । पुण्यक्षेत्रवरदान टिमया करी सेवन ॥ ७ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000