श्रीकृष्णाची आरती - कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


श्रीकृष्णाची आरती

कोटि कुर्वंडिया माधवपायां ॥

उजळॊं येती यादवराया ॥

मंगल स्नानें घालुनि लवलाह्या ॥

आरत्या करिती अर्पुनिया काया ॥ १ ॥

जय जय कृष्णा केशवा पंकजनाभा ।

तन्मय पाहतां लावण्यतेजगाभा ॥ धृ. ॥

सजणा व्यजना वारिती गोपीं बाळा ।

एकी उभ्या घेउनी चंपकमाळा ॥

एकी सुमनें रंगल्या गोपीं बाळा ।

एकी पाहती हरीती घनसावळा ॥ जय. ॥ २ ॥

दाटी कोटिसुर संगित गायन करिती ।

नारद प्रेमें तुंबर सुस्वर गाती ॥

समाधिबोधें तल्लिन तद्रूप होती ।

ऐसा साजे गोपाळकुळदैवतीं ॥ जय.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000