श्रीकृष्ण आरती - हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


श्रीकृष्ण आरती

हरिनाम गोड झाले ॥ काय सांगू गे माये ॥

गोपाळ बहरताती ॥ वेणु आरती पावे ॥ धृ. ॥

गेले होतें वृंदावना ॥ तेथे भेटला कान्हा ॥

गोपाळांसी वेध माझा ॥ छंद लागला मना ॥ १ ॥

आणिक एक नवल कैसे ॥ ब्रह्मांदिकांलागी पीते ॥

उच्छिष्टालागुनियम देव झाले जळीं मासे ॥ २ ॥

आणिक एक नवल चोज । गोपाळांसी सांग गूज ॥

आचवूं जळीचे जीवन ॥ पाहतां नेत्र ते असून ॥ ३ ॥

आणिक एक नवलपरी ॥ करी धरिली सिदोरी ॥

गोपाळांसी वाढीतसे ॥ नामयाचा स्वामी हरी ॥ हरिनाम. ॥ ४ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000