निरंजन माधव - सुभद्राचंपू

निरंजन माधवांच्या कवितेतील काव्यस्फूर्ति उच्च दर्जाची असून, भाषेत रसाळपणा व प्रसाद सोज्वळता आहे.

 • सुभद्राचंपू - सर्ग पहिला
  निरंजन माधवांच्या कवितेतील काव्यस्फूर्ति उच्च दर्जाची असून, भाषेत रसाळपणा व प्रसाद सोज्वळता आहे.
 • सुभद्राचंपू - सर्ग दुसरा
  निरंजन माधवांच्या कवितेतील काव्यस्फूर्ति उच्च दर्जाची असून, भाषेत रसाळपणा व प्रसाद सोज्वळता आहे.
 • सुभद्राचंपू - सर्ग तिसरा
  निरंजन माधवांच्या कवितेतील काव्यस्फूर्ति उच्च दर्जाची असून, भाषेत रसाळपणा व प्रसाद सोज्वळता आहे.
 • सुभद्राचंपू - सर्ग चौथा
  निरंजन माधवांच्या कवितेतील काव्यस्फूर्ति उच्च दर्जाची असून, भाषेत रसाळपणा व प्रसाद सोज्वळता आहे.
 • सुभद्राचंपू - सर्ग पांचवा
  निरंजन माधवांच्या कवितेतील काव्यस्फूर्ति उच्च दर्जाची असून, भाषेत रसाळपणा व प्रसाद सोज्वळता आहे.
 • सुभद्राचंपू - सर्ग सहावा
  निरंजन माधवांच्या कवितेतील काव्यस्फूर्ति उच्च दर्जाची असून, भाषेत रसाळपणा व प्रसाद सोज्वळता आहे.
 • सुभद्राचंपू - सर्ग सातवा
  निरंजन माधवांच्या कवितेतील काव्यस्फूर्ति उच्च दर्जाची असून, भाषेत रसाळपणा व प्रसाद सोज्वळता आहे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
हा ग्रंथ
लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर, बी.ए.
संपादक ‘मुमुक्षु’ पुणें
यांनी संशोधिला, संपादिला व प्रकाशिला.

कार्तिक शके १८४९, नोव्हेंबर १९२७

किंमत एक रुपाया.
शासकीय विभागीय ग्रंथालय
खासेराव सावंत
ग्रंथ क्र. ८२


Last Updated : 2018-02-28T19:16:49.2200000