सार्थपंचदशी - ब्रह्मानन्दे योगानन्द

'सार्थपंचदश्याम्' या ग्रंथात श्रीशंकराचार्यांनी मानवाच्या आयुष्यातील तत्वज्ञान सोप्या भाषेत विशद केले आहे.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2010-03-18T05:14:43.2370000