सार्थपंचदशी

'सार्थपंचदश्याम्' या ग्रंथात श्रीशंकराचार्यांनी मानवाच्या आयुष्यातील तत्वज्ञान सोप्या भाषेत विशद केले आहे.


: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2010-03-13T04:14:54.1200000