p pravachan

  • प्रवचन
    प्रवचन म्हणजे संत माहात्म्यांचा सर्वसामान्य भक्तांना केलेला उपदेश.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person