p

pachytene

 स्त्री. स्थूलसूत्रता
 स्त्री. Cyt. स्थूलसूत्रता
leptotene
स्थलसूत्रावस्था
घनसूत्रतावस्था
न्यूनीकरणातील (दुसऱ्या अवस्थेत) समरचित रंगसूत्रांच्या जोड्यातील प्रत्येक सूत्र अधिक जाड बनण्याची अवस्था
diplotene
leptotene

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person