नऊ ग्रह

सूर्य,
चंद्र,
मंगळ,
बुध,
गुरु,
शुक्र,
शनि,
राहु,
केतु.

Related Words

ग्रह   नऊ ग्रह   नाकीं नऊ-नव-नळ येणें   नऊ खंडें   नऊ रत्नें   नऊ नाथ   नऊ पायक, दहावा नायक   नऊ   नऊ नगद, तेरा उधार   नऊ कोट नारायण   नऊ लक्षणें   नऊ स्थायी भाव   नऊ नाग   नऊ नारायण   नऊ निधि   नऊ गुण   नऊ महारोग   नऊ रस   नऊ हस्तवाद्यें   नऊ नडियादि सात पेटलादी आणि एक उमरेठी(बरोबरी)   नव्याने नऊ दिवस, मेल्याचे तीन दिवस   मंगळ (ग्रह) - मंगळ करी चंगळ   तीन तेरा, नऊ बारा-अठरा, तीन तेरा, आठ अठरा   नऊ द्वारें   आठ हात लांकूड व नऊ हात ढलपी   आठ हात काकडी, नऊ हात बी   नऊ नायक, दहावा पायक   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   पोक्याची पिलाई, नऊ जण जांवई   नऊ-नव खंड पृथ्वीम दहावें खंड काशी   नवें नऊ दिवस, खेळणें तीन दिवस   काकडी - आठ हात काकडी, नऊ हात बी   नऊ कारभारी, अठरा चौधरी   अंगीं तीन (नऊ) मण तिखें जळणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   सौम्य ग्रह   दशम ग्रह   दाहवा ग्रह   अतीत ग्रह   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   हातभर लांकूड, नऊ हात ढलपी   आठ परदेशी नऊ चुली   नऊ मण तेल शृंगाराला जळलं, आणि नाचायला गेलें तेथें पटकन्‌ उजाडल्म!   आठ पटेल, नऊ चौधरी   नव्याचे नऊ दिवस   गरीबाला नऊ मण चर्बी   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   सात हात तवसें नऊ हात बी.   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   आठ पुरभय्ये आणि नऊ चौके-चुली   अतीत ग्रह   ग्रह   दशम ग्रह   दाहवा ग्रह   नऊ   मंगळ (ग्रह) - मंगळ करी चंगळ   सौम्य ग्रह   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person