नऊ अंगुळी, संध्येची पळी

संध्येची पळी नऊ बोटें लांबीची असते. त्याप्रमाणें जन्मतः लहान मूल.

Related Words

नाकीं नऊ-नव-नळ येणें   नऊ खंडें   नऊ रत्नें   नऊ नाथ   नऊ पायक, दहावा नायक   नऊ   नऊ नगद, तेरा उधार   नऊ कोट नारायण   नऊ लक्षणें   नऊ निधि   नऊ नारायण   नऊ नाग   नऊ स्थायी भाव   नऊ ग्रह   नऊ रस   नऊ हस्तवाद्यें   नऊ गुण   नऊ महारोग   अंगुळी   नऊ नडियादि सात पेटलादी आणि एक उमरेठी(बरोबरी)   नव्याने नऊ दिवस, मेल्याचे तीन दिवस   नऊ द्वारें   तीन तेरा, नऊ बारा-अठरा, तीन तेरा, आठ अठरा   आठ हात काकडी, नऊ हात बी   आठ हात लांकूड व नऊ हात ढलपी   नऊ नायक, दहावा पायक   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   पोक्याची पिलाई, नऊ जण जांवई   नऊ-नव खंड पृथ्वीम दहावें खंड काशी   नवें नऊ दिवस, खेळणें तीन दिवस   काकडी - आठ हात काकडी, नऊ हात बी   एक एक बात, नऊ नऊ हात   नऊ कारभारी, अठरा चौधरी   अंगीं तीन (नऊ) मण तिखें जळणें   अंगुळी सुजली तरी डोंगराएवढी होत नाहीं   पळी असतां हात कां पोळवावा?   पारोळी पळी   पळी   पळी असतां हात कां भाजून घ्यावा?   आठ पुरभय्ये आणि नऊ चौके-चुली   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   आठ परदेशी नऊ चुली   हातभर लांकूड, नऊ हात ढलपी   नऊ मण तेल शृंगाराला जळलं, आणि नाचायला गेलें तेथें पटकन्‌ उजाडल्म!   सात हात तवसें नऊ हात बी.   आठ पटेल, नऊ चौधरी   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   नव्याचे नऊ दिवस   गरीबाला नऊ मण चर्बी   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   अंगुळी   नऊ   पळी   पळी असतां हात कां पोळवावा?   पळी असतां हात कां भाजून घ्यावा?   पारोळी पळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person