Dictionaries | References

"ठ" Words

  |  
   ठ अक्षर   ठ व्यंजन   ठँसना   ठंठी   ठंड   ठंडक   ठंडा   ठंडा करना   ठंडा पड़ना   ठंडा पेय   ठंडा युद्ध   ठंडा होना   ठंडाई   ठंडाना   ठंडापन   ठंडी   ठंडे ठंडे   ठंढ   ठंढक   ठंढा   ठंढाई   ठंढी   ठंढे ठंढे   ठंवस   ठंसरी   ठक   ठक ठक करना   ठक ठक होना   ठक ठकाला फसवील, तो इतरां कां न ठकवील   ठक पडतो आपले फशीं, सर्व पाहून होती खुषी   ठक बायल   ठक रहना   ठक लोकांशीं व्यवहारे, ठकती लोक सारे   ठक, महाठक आणि निवारण्या   ठकठक   ठक-ठक   ठकठक करना   ठकठक गर्नु   ठकठक होना   ठकठकणें   ठकठकां   ठकठकाना   ठकठकाहट   ठकठकें   ठकठाँआ   ठकठौआ   ठकडा   ठकणूक   ठकणे   ठकणें   ठकधंदा   ठकपणा दोन दिवस, खरेपणा बहुवस   ठकपणाविना कांही, ठक मानी कीं होत नाहीं   ठकबाज   ठकबाजी   ठकबाजीचें घर नही बसता   ठकवणी   ठकवणीचा खेळ, होत नाहीं सफळ   ठकवणूक   ठकवणे   ठकवरा   ठकवा   ठकवाठकव   ठकविणे   ठकविणें   ठकविद्या   ठकव्या   ठकव्याज   ठकव्यापार   ठकसेन   ठकसौदा   ठकाई मावशी   ठकाऊ   ठकाठकी   ठका-बायल   ठकार   ठकारः   ठकारणें   ठकारय   ठकारा   ठकारू   ठकाला ठकविणें, हें योग्‍य करणें   ठकाला महाठक (भेटला)   ठकावणें   ठकावू   ठकास ठक बनणें   ठकुआ   ठकुर सुहाती   ठकुरई   ठकुराइन   ठकुराई   ठकुरानी   ठकू   ठकूताई   ठकूविद्या   ठकोर   ठक्क   ठक्कन   ठक्कनः   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP