एकनाथी भागवत - श्लोक ९ वा

नाथमहाराजांचा हा प्रासादिक ग्रंथ परमपूज्य असल्याने यावर भक्तजनांची आदरबुद्धी आहे.


यं न योगेन साङ्ख्येन दानव्रततपोऽध्वरैः ।

व्याख्यास्वाध्यायसन्न्यासैः प्राप्नुयाद् यत्‍नवानपि ॥ ९ ॥

योग याग व्रत दान । वेदाध्ययन व्याख्यान ।

तप तीर्थ ज्ञान ध्यान । संन्यासग्रहण सादरें ॥१९॥

इत्यादि नाना साधनें । निष्ठा करितां निर्बंधनें ।

माझी प्राप्ति दुरासतेनें । जीवेंप्राणें न पविजे ॥१२०॥

यापरी शिणतां साधनेंसीं । माझी प्राप्ति नव्हे अतिप्रयासीं ।

ते गोपी पावल्या अप्रयासीं । सत्संगासी लाहोनी ॥२१॥

त्या गोपिकांसी माझी प्रीती । मीचि त्यांची सत्संगती ।

सत्संगें निजपदप्राप्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥२२॥

गोपिकांची सप्रेम स्थिती । ते तुज गोकुळीं झाली प्रतीती ।

तुजही न तर्केच त्यांची प्रीती । ते मी तुजप्रती सांगेन ॥२३॥

गोपिकांचें अत्यंत प्रेम । स्वमुखें सांगे पुरुषोत्तम ।

उद्धवाचें भाग्य उत्तम । आवडीचें वर्म देवो सांगे ॥२४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 19, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP