संगीत स्वयंवर - गुरु सुरस गोकुळी , राधिक ...

श्री रूक्मिणीस्वयंवराच्या सर्वश्रुत कथानकातील, श्रीकृष्ण व रूक्मिणी यांच्या चरित्रातील उदात्त तत्वे श्री. कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांनी नाटकाद्वारे प्रेक्षकांपुढे मांडली.


अंक चवथा - प्रवेश दुसरा - पद ५१

गुरु सुरस गोकुळी, राधिक मिरवली कृष्णाजवळी बाळी ॥ध्रु०॥

प्रेमीजन कनवाळू, मन मिळवी मग शिकवी उपजतचि ज्ञाना-विज्ञाना सुवेळी ॥१॥

(राग -जैजेवंती, ताल - झपताल, चाल - 'चंद्रबदन राधिका')

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-04T17:30:59.9030000