संगीत स्वयंवर - बोल होईल फोल , अनुभवाने ...

श्री रूक्मिणीस्वयंवराच्या सर्वश्रुत कथानकातील, श्रीकृष्ण व रूक्मिणी यांच्या चरित्रातील उदात्त तत्वे श्री. कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांनी नाटकाद्वारे प्रेक्षकांपुढे मांडली.


अंक तिसरा - प्रवेश तिसरा - पद ३९

बोल होईल फोल, अनुभवाने ॥ध्रु०॥

यदु गेला अजि निज द्वारकेला, करि बंधु सिंधु विलोल ॥१॥

(राग - पिलु, ताल - पंजाबी, 'पीकि बोलिना बोल' या चालीवर.)

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-04T17:30:45.6230000