संत सेनान्हावींचे अभंग - त्रिंबकमाहात्म्य.

श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहे
Sant Senanhanee is great sant of oldest Sant parampara.

त्रिंबकमाहात्म्य.

१.

पुण्यभूमी गंगातीरीं । धरी अवतार त्रिपुरारी । नाम त्रिंबक निर्धारी । मागें ब्रह्मगिरी शोभत ॥ १ ॥

पार्वतीसी सांगे कैलासराणा । येथें नांदेल निवृत्ति निधान । त्याचेनि ठाव हा पुण्यपावन । जीवा उद्धरण म्हणता निवृत्ती ॥ २ ॥

जुनाट जुगादीचें गुप्त ठेविलें । तेचि निवृत्ति नाथा दिधलें । ज्ञानदेवें प्रगट केलें । जगा दाविलें निधान ॥ ३ ॥

या भूमिकेचें वर्णन । करूं न शके चतुरानन । कैलासाहून पुण्यपावन । तुजला पूर्ण सांगितलें ॥ ४ ॥

तो हा निवृत्तिनाथ निर्धारी । स्मरतां तरती नरनारी । सेना म्हणे श्रीशंकरी ॥ ऐसे निर्धारी सांगितले ॥ ५ ॥

२.

शिवाचा अवतार । स्वामी निवृत्ति दातार ॥ १ ॥

तया माझा नमस्कार । वारंवार निरंतर ॥ २ ॥

सव्य नांदे कैलासराणा । मागें गंगा ओघ जाणा ॥ ३ ॥

सेना घाली लोटांगण । वंदि निवृत्तिचे चरण ॥ ४ ॥

३.

निवृत्ति निवृत्ति । म्हणतां पाप नुरेची ॥ १ ॥

जप करितां त्रिअक्षरीं । मुक्ती लोळे चरणावरी ॥ २ ॥

ध्यान धरितां निवृत्ती । आनंदमय राहे वृत्ती ॥ ३ ॥

सेना म्हणे चित्तीं धरा । स्मरता चुके येरझार ॥ ४ ॥

४.

सिद्धांमाजी अग्रगणी । तो हा भोळा शुळपाणी ॥ १ ॥

धन्य धन्य त्रिंबक राजा । तया नमस्कार माझा ॥ २ ॥

जटी गंगा वाहे । तो हा त्रिगुणात्मक पाहे ॥ ३ ॥

भोंवता वेढा ब्रह्मगिरी । मध्यें शोभे त्रिपुरारी ॥ ४ ॥

सेना घाली लोटांगण । उभाहर के जोडुन ॥ ५ ॥

५.

धन्य धन्य निवृत्तिराया । शरण आले तुझियां पायां ॥ १ ॥

नको पाहूं दुसरें आतां । गुण दोषाची वारता ॥ २ ॥

नाहीं माझा अधिकार । यातीहीन मी पामर ॥ ३ ॥

अपराधाचा केलों । सेना म्हणे काय बोलों ॥ ४ ॥

N/A

N/A
Last Updated : February 10, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP