संत सेनान्हावींचे अभंग - सासवड महात्म्य

श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहे
Sant Senanhanee is great sant of oldest Sant parampara.

सासवडमाहात्म्य

नामयाचा धरूनि हात । सांगे संवत्सराची मात । विठोजि म्हणे देई चित्त । ऐक गुह्यार्थ सांगतो ॥ १ ॥

ही पुण्यभूमी पवित्र देखा । याची मूळ आदि पीठिका । सिद्धेश्वर नागेंद्र देखा । पुरातन नांदती ॥ २ ॥

या इंद्रनील पर्वतीं । तप तपिन्नले अमरपती । आणि सूर्यमूखा वरुती । प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीशंकराची ॥ ३ ॥

ही स्मशानभूमिका आधीं । येथें सोपान देवा समाधी । पुढें राहिला कैलासनिधी । सन्मुख वाहे भागीरथी ॥ ४ ॥

इची करितां पंचक्रोशी । चुके जन्ममरण चौर्‍यांशी । चारी मुक्ती होती दासी । येउनि चरणासी लागती ॥ ५ ॥

तो हा सोपान निधान । याचे करितां नामस्मरण । सेना कर जोडून । जाती जळून महादोष ॥ ६ ॥

वाचे सोपान म्हणतां । चुके जन्ममरण चिंता ॥ १ ॥

वस्ती केली कर्‍हे तीरीं । पुढें शोभें त्रिपुरारी ॥ २ ॥

सोपानदेव सोपानदेव । नाहीं भय काळाचें ॥ ३ ॥

सोपान चरणी ठेउनि माथां । सेना होय विनविता ॥ ४ ॥

ब्रह्मियाचा अवतर । तो हा सोपान निर्धार । याचें घेतां मुखीं नाम । हरे सकळही श्रम ॥ २ ॥

समाधीपासुनी भागीरथी । स्नानालागी नित्य येती ॥ ३ ॥

अष्टोत्तर तीर्थाचा मेळा । नाम कर्‍हाबाई वेल्हाळा ॥ ४ ॥

वैष्णवांमाजी डिंगर । सेना तयाचा किंकर ॥ ५ ॥

वैकुंठवासिनी कृपावंत माउली । जगा तारावया अळंकापुरा आली ॥ १ ॥

शिव तो निवृत्ति आदिमाया मुक्ताई । ब्रह्मा तो सोपान विष्णु ज्ञानदेव पाहीं ॥ २ ॥

येउनी प्रतिष्ठानी पशुवेद बोलविला । पंडित ब्रह्मज्ञानी यांचा गर्व हरिला ॥ ३ ॥

तप्तीतीरवासी चौदाशें वर्षांचा होता । तयाचा अभिमान गर्व हरी आदिमाता ॥ ४ ॥

वाळितां ब्राह्मणीं स्वर्गाचे पितर आणविले । सेना म्हणे जगीं पूर्णब्रह्म अवतरलें ॥ ५ ॥

N/A

N/A
Last Updated : February 10, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP