घोर नाचाची गाणी - धीरे धीरे खेलो

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


धीरे धीरे खेलो
तोडेली टिपरी बांधेलं भारं, हां रे हां
नेऊन टाकली सुताराचे दारी रं,हां रे हां
सुतारेदादा कापून देजो रं,हां रे हां
नेऊन टाकली काताराचे दारी रं,हां रे हां
कातारेदादा कापून देजो रं,हां रे हां
नेऊन टाकली रंगार्‍याचे दारी रं,हां रे हां
रंगारे दादा कापून देजो रं,हां रे हां

आलं टिपरकर बसलं बाजं रं
बाजंचा पावका करकर वाजं रं

धीरे धीरे बोलो भाई धीरे धीरे खेलो रं
हां रे हां, हां रे हां, हां रे हां

हाताचे लागल तं हात मोडी जाल
डोक्याचे लागल तं डोकं फ़ुटी जाल
पायाचे लागल तं पाय तुटी जाल
डोल्याचे लागल तं डोलं फ़ुटी जाल

धीरे धीरे खेलो
तोडल्या टिपर्‍या बांधले भारे, हां रे हां
नेऊन टाकल्या सुताराच्या दारी रे,हां रे हां
सुतारदादा कापून दे रे, हां रे हां
नेऊन टाकल्या काताराच्या दारी रे,हां रे हां
कातारदादा कापून दे रे, हां रे हां
नेऊन टाकल्या रंगार्‍याच्या दारी रे,हां रे हां
रंगारीदादा कापून दे रे, हां रे हां

आले टिपरकर बसले बाजेवर
बाजेचा पाय बाजतोय करकर

धीरे धीरे बोलो भाई धीरे धीरे खेलो रं
हां रे हां, हां रे हां, हां रे हां

हाताला लागले तर हात मोडून जाईल
डोक्याला लागले तर डोके फ़ुटून जाईल
पायाला लागले तर पाय तुटून जाईल
डोळ्याला लागले तर डोळा फ़ुटून जाईल

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP