संत वंकाचे अभंग

संत वंकाच्या अभंगातून विठ्ठलाची भक्ती करून मोक्ष साधण्याचा मार्ग सापडतो.

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2014-07-10T22:56:46.8200000