अमृतानुभव

अमृतानुभव संत ज्ञानेश्वर यांची १३व्या शतकातली रचना आहे.ती मराठी साहित्यात; एक मैलाचा दगड ठरते.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Last Updated : 2015-04-20T19:55:50.6530000