मयूरध्वजाख्यान

कीर्तनकारांना नित्य उपयोगी अशी आख्याने. विष्णुदासांनी याला ’कीर्तन-मुक्ताहार’ असे नाव दिले होते.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2010-03-03T21:13:03.4470000