काळभैरव

काळभैरव हे भगवान शंकराचे रूप आहे, तो रक्षणकर्ता असून, भक्तांना पावणारा आहे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A

Last Updated : 2007-10-02T21:46:15.8570000