Dictionaries | References

"व" Words

  |  
(त्याचे) विचकलें   (वर) अक्षत पडणें   (वर) अक्षता पडणें   (वर) तलवार धरणें   (वर) नंबर मारणें   (वर) पुष्पांजलि करणें   (वर) पुष्पांजलि देणें   (वर) पाय येणें   (वर) माती ओढणें   (वेशीस) अक्षत लावणें   (विद्या स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   (विद्या, पैसा इत्यादीच्या) नांवानें पुज्य   अठराविश्वे दारिद्र्य   अठराविसवे दारिद्र्य   अर्ध्या वचनांत असणें   अर्ध्या वचनांत वागणें   अव्वापारेषु व्यापार   आपल्यापुरती वीत काढणें   आपल्याभोंवती वीत काढणें   उधार्‍याचा पुधार, खाटल्याखालीं अंधार (व.)   एकापेक्षां एक वैदिक   औट वज्र   केल्लेलो चडु जावुनु हात्तातुं आयलें धुपाटणें   कानांत वारें शिरलेलें वासरुं   कोणत्या वृक्षाचा पाला   खाल्याघरचे वासे मोजणें   घोडयास तंग, पुरुषास वंग   चिंता वाहाणें   जेथें व्याप, तेथें संताप   जयाचा वेधुः तयासी प्राप्ति   जित्याक कुळकर्णी, मेल्याक वैतरणी   ठंसांत जाऊन वाढें आणणें   तोंडाची वाफ दवडणें   दिव्यांत वात आणि वर्तमान पत्रांत जाहिरात   नाक खाजवलें तर नकटें वरमतें   नाकानें वांगें सोलणें   नांव लक्ष्मी व गवर्‍या वेची   नांव लक्ष्मी व गोर्‍या वेची   पायींची वहाण, पायींच छान   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हाती, माकडाचें वटकण दरवेश्याच्या हातीं   फळ वालीक जड   ब्र न बोलणें   बोडकीस कुंकवाची उठाठेव कशाला   मणाचा वैरा घरीं असणें   मनाची विरक्तिः याच देहीं मुक्ति   येषां क्कापि गतिर्नास्ति तेषां वराणसी गतिः      वु   वू   वृ   वॄ   वे   वै   वें   वः   वइ   वइचणे   वइंचणे   वइरण   वइरणे   वइला   वइस   वई   वई (ही) वरुन अंबट होणें   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   वईकाठी   वईल   वईलचूल   वईवरुन अंबट होणें   वईस   वेउळ   वऊंळ   वऊंळदोडा   वक   वक्   वंक   वुक   वृक   वृक्   वक्क्   वृक्क   वक्कण्या   वक्कर   वृककर्मन्   वक्कल   वक्कुल   वक्कल आणि वैद्य   वक्कलिन्   वैकक्ष   वैकक्षक   वैकक्षकम्   वैकक्षम्   वैकक्ष्य   वैकक्ष्यक   वैकक्षिक   वक्कस   वृक्का   वृक्कावती   वृकखण्ड   वृकगर्त   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP