डू

ḍū ad Imit. of the grunt of an eager hog.
ḍū m f डूब m Copiousness, profusion, exceeding abundance. v हो, गाज, माज, मात.
पुस्त्री . समृद्धि ; वैपुल्य ; बाहुल्य ; विपुलता ; चंगळ . ( क्रि० होणे ; गाजणे ; माजणे ; मातणे ). [ डुबणे ]
क्रि.वि.  उतावळ्या डुकराच्या ओरडण्याचे अनुकरण . [ ध्व ]