आईत

 न. नाश ; नासाडी ; बिघाड ; दुर्दशा ; हैराणी . ' मुलकाचा आईत भारी जाला आहे .' - रा . १० . ६१ . ( सं . आपत्ति - आपत - आईत ?)

Related Words

आईत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person