पांडुरंगाची आरती - येई हो विठ्ठले माझे माऊली...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हण्जेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.

पांडुरंगाची आरती
येई हो विठ्ठले माझे माऊली ये ॥ निढळावरी कर ठेऊनी वाट मी पाहे ॥ धृ. ॥
आलिया गेलीया हातीं धाडी निरोप ॥ पंढरपुरी आहे माझा मायबाप ॥ येई. ॥ १ ॥
पिंवळा पीतांबर कैसा गगनी झळकला ॥ गरुडावरी बैसून माझा कैवारी आला ॥ येई. ॥ २ ॥
विठोबाचे राज आम्हां नित्य दिपवाळी ॥ विष्णुदास नामा जीवेंभावे ओंवाळी ॥ येई हो. ॥ ३ ॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-02-12T21:19:14.5300000