पांडुरंगाची आरती - निर्जरवर स्मरहधर भीमातिरव...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.

पांडुरंगाची आरती
निर्जरवर स्मरहधर भीमातिरवासी ॥
पीतांबर जघनींधर दुस्तर भवनाशी ।
शरणागतवत्सल पाळक भक्तांसी ॥
चाळक गोपीजन मनमोहन सुखराशी ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय पांडुरंगा ॥
निरसीं मन संगा नि:भंगा भवभंगा ॥ धृ. ॥
अणिमा गरिमा लघिमा नेणति तव महिमा ॥
नीलोत्पल दलविमल घननीळ तनु श्यामा ॥
कंटकभंजन सज्जनमानसविश्रामा ॥
राघवदासीं विगलित कामा निष्कामा ॥ २ ॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-02-12T21:19:21.8900000