श्रीविठ्ठलवर्णन - नमो चंद्रभागातटीं-संनिवेश...


देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.

श्रीविठ्ठलवर्णन ( केशव कृत )

नमो चंद्रभागातटीं-संनिवेशा । नमो पुंडलीकार्पित प्रेमपाशा ॥
नमो रुक्मिणीप्राणदा, पंढरीशा । नमो विठ्ठला, पांडुरंगा परेशा ॥१॥

नमो विठ्ठला रुक्मिणीच्या सुरंगा । नमो राधिका सत्यभामा वरांगा ॥

परब्रह्म तूं पंढरीनाथ गंगा । करी शुद्ध दासा उठीं पांडुरंगा ॥२॥

नमो विठ्ठला, पंढरीनाथ, देवा । शिरीं वाहसी शंकरा आदिदेवा ॥
सदा चंद्रभागातटीं वास व्हावा । महा पुंडलीकासमेत स्मरावा ॥३॥

"विठोबा रखूमाई" घोषमात्रें । भरे दिव्य मंदीरही, भक्त-वक्त्रें ।
कुपात्रा सुपात्रा मिळे मुक्ति स्तोत्रें । अशा त्या कटी-हस्तिं, सामर्थ्यमंत्रें ॥४॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-07-12T03:04:16.0230000