भीमरूपी स्तोत्र - भिम भयानक तो शिक लावी । भ...

श्री समर्थ रामदास्वामींनी रचलेली ' भीमरूपी स्तोत्रे ' पठन केल्यास मारूतीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो.


भीमरूपी स्तोत्र - ११
भिम भयानक तो शिक लावी । भडकला सकळां भडकावी । वरतरू वरता तडकावी । बळकटां सकळां धडकावी ॥१॥
सकळ ते रजनीचरभारे । संकटें बांधत पुच्छ उभारे । रडत बोलती वीरच सारे । न दिसतांचि बळें भुभुकारे ॥२॥
जळतसे त्रिकूटाचळ लंका । धरितसे रजनीचर शंका । उमजती उमजे वर घाला । अवचितां बुडवी सकळांला ॥३॥
कठिण मार विरांस न साहे । रुधिरपूर महीवरि वाहे । बहुत भूत भुतावळि आली । रणभुमीवरि येउनि धाली ॥४॥
अमर ते म्हणती विर आला । नवल हें पुरलें सकळांला । उदित काळ बरा दिसताहे । विधिविधान विधी मग पाहे ॥५॥

॥ भीमरूपी स्तोत्र संपूर्ण ॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-09-03T21:39:40.0700000