भीमरूपी स्तोत्र - लघूशी परी मूर्ति हे हाटका...

श्री समर्थ रामदास्वामींनी रचलेली ' भीमरूपी स्तोत्रे ' पठन केल्यास मारूतीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो.


भीमरूपी स्तोत्र - ८
लघूशी परी मूर्ति हे हाटकाची । करावी तया मारुतानाटकाची ।
असावी सदा ताइतामाजिं दंडीं । समारंगणीं पाठ दीजे उदंडी ॥१॥
ठसा हेमधातूवरी वायुसूतू । तया ताइताचेपरी रौप्यधातू ।
तयाची पुजा मंदवारीं करावी । बरी आवडी आर्त पोटीं धरावी ॥२॥
स्वधामासि जातां प्रभू रामराजा हनुमंत तो ठेविला याच काजा ।
सदा सर्वदा रामदासासि पावे । खळीं गांजितां ध्यान सोडून धांवे ॥३॥

॥ भीमरूपी स्तोत्र संपूर्ण ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-09-03T21:39:39.8670000