कार्तिक माहात्म्य

कार्तिक माहात्म्य वाचल्याने गतजन्मातील पापे नष्ट होतात.
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2009-06-23T00:37:54.6270000