श्रीदत्तलीलामृताब्धिसार

श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज यांनी रचलेल्या या पोथीत श्री गुरूदत्तांच्या अगाध लीलांचे वर्णन केले आहे.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2008-03-10T22:40:54.0830000