अनंत फंदी

अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.

 • लावणी
  अनंत फंदीने लावण्ययुक्त रचना करून मराठीत लावणी अमर केली.
 • माधवाख्यान
  अनंत फंदीने लावणीइतकाच आख्यान प्रकारही तितक्याच प्रभावीपणे लिहीला.
 • फटका
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • अनंत फंदी परिचय
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2012-10-11T13:11:57.2800000