झिम्म्याची गाणी

श्रावणात माहेरी आल्यावर माहेरवाशीण झिम्मा घालताना ही गाणी म्हणतात.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A

Last Updated : 2008-01-11T21:00:50.7330000