Dictionaries | References
B

Bhavaprakasa.

Bhavaprakasa.;Bhāvaprakāśa  
Variations : Bhava P. ; Bhàva P.; Bhāvapr.; Bhāva. P.; Bhāvapra ; Bhāva P.; Bhāva P.; Bhāv. P.; Bhpr.; Bhav.; Bhavab.

  |  
अंशूदक   अग्निसंदीपन   अधिरूढा   अन्नकाल   अन्नद्रवशूल   अपस्तम्ब   अभिन्यास   अभ्रक   अमृत   अमृतेश्वर   अम्बु   अम्बुशिरीषिका   अम्लकवटक   अम्लद्रव   अयुक्तियुक्त   अयोदर्वि   अरण्यहलदी   अरोगता   अर्धक   अर्धपक्व   अर्धयाम   अलक्तरस   अलम्बुषा   अलस   अलसीभू   अलीकमत्स्य   अल्परुज   अल्परुज्   अवधम्   अवधूलन   अवपीड   अवभासन   अवलम्बन   अवलेहन   अवश्यम्भाविता   अवश्यम्भावित्व   अविगुण   अविदग्ध   अविधायिन्   अविपक्व   अविसर्गिन्   अव्यथत्व   अश्वरिपु   असंज्ञ   असंसक्त   असंहत   असहत्व   अस्थिसंहारक   अहिंस्रा   आकुलकृत्   आढकी   आत्रेय   आमगर्भ   आमपाचिन्   आमय   आमशूल   आमाजीर्ण   आम्रगन्धिहरिद्रा   आम्रफलप्रपानक   आम्रातक   आम्रास्थि   आरग्वध   आरण्यकुक्कुट   आरण्योपल   आरोग्यपञ्चक   आरोग्याम्बु   आर्द्रक   आलुकी   आशुकारिन्   आसुत   आस्तारक   आस्फोता   आहारपाक   इन्दु   इन्द्रदारु   इन्द्रपुष्प   इन्द्रपुष्पा   इन्द्रपुष्पिका   इन्द्रपुष्पी   इरा   इरिविल्ला   इल्लिस   इष्टकापथ   ईरण   उत्कर   उत्कोठ   उत्तराश्रित   उत्तानपत्त्रक   उत्पल   उत्सर्जन   उदकमञ्जरीरस   उदकीर्ण   उदकीर्य   उदर्द   उदावर्तक   उदीच्य   उद्गारशोधन   उपकालिका   उपधातु   उपरत्न   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP