मराठी

The Maráṭhí language.
Relating to the Maráṭhá people.
 स्त्री. एक औषधी वनस्पति . हिचीं फुलें पिवळीं असून अकलकार्‍यासारखा त्यांचा उपयोग होतो . वगु - ४ . १२८ .
 f  The Marathi language.
  Relating to the Maratha people.
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person