Dictionaries | References

"ब" Words

  |  
(नांव) बददू होणें   (पोटांत) बोळ घालणें   (बेल) भंडारा उचलून देणें   आपलें तें बापडे, दुसर्‍याचें तें कातडें   आपलें तें बापडे, दुसर्‍याचें तें कारटें   उत्तर बोलणें   एखाद्याच्या बारशास जेवणें   कडब्या झाडास बहू बाज   काम थोडें, बोभाट मोठी   काळा ब्राम्हण गोरे शूद्र, यांस पाहून कोपे रुद्र   गांवांत लगीन, कुत्र्याला बोंबाळ   छोटे भाई सो सुबानअल्ला   जोकमाराला बायको नाहीं, बळकव्वाला नवरा नाहीं   ठेंचलेला बैल   तरण्याचे झाले कोळसे, म्हातार्‍याला आलें बाळसें   तेली जोके तारोतार खुदा जोके एकच बार   तोंडास बोबडी पडणें   देव झाले लटके, ब्राह्मण झाले बटके   देहाचा बारी, इंद्रियाचे बार धरी   नांवाचे मात्र बळवंत, चटदिशीं नाहीं उठत   निनामी व्यवहार   पांढरे बटाटे   पाण्यांत बोडका बुचकळणें   पाण्यांत बोडकी बुचकळणें   पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   फुकट बिसनी आणि तंबाखु उसनी      ब अक्षर   ब व्यंजन   ब-१   ब-१ जीवनसत्त्व   ब-१२   ब-१२-जीवनसत्त्व   ब-२   ब-२-जीवनसत्त्व   ब-३   ब-६   ब-६-जीवनसत्त्व   बLआ   बँक   बँक ऑफ इंडिया   बँक कर्मचारी   बँक लॉकर   बँककर्मी   बँकारना   बँकींग   बँकॉक   बँगर   बँगरी   बँगला   बँगला लिपि   बँगा   बँगाला   बँगुरी   बँचुई   बँटना   बँटवाना   बँटवारा   बँटवैया   बँटा   बँटा हुआ   बँटाई   बँटाईदार   बँटाधार   बँटाना   बँड   बँड पथक   बँडाइ   बँडाउनु   बँडी   बँडेज   बँडेर   बँडेरा   बँडेरी   बँधना   बँधवाइ   बँधवाई   बँधवाना   बँधा   बँधा हुआ   बँधा होना   बँधाइ   बँधाई   बँधाउनु   बँधुआ   बँधुआ मजदूर   बँधुआ मज़दूर   बँधुवा   बँभनी   बँसमुरगी   बँसमुर्गी   बँसवाड़ी   बँसवारी   बँसीला   बँसूली   बँहगी   बँहुटा   बं! बं!   बंक   बंकट   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP