नऊ कोट नारायण

नऊ कोटी सुवर्णमुद्रा जवळ असणारा
अतिशय श्रीमंत. ‘नवकोट नारायण तुमचे वडील, लक्षुमीशीं सारीपाट खेळण्यांत तुमचा जन्म गेला
आणखी आतां हें काम करायचं!’ एकच प्याला ४.२.

Related Words

कोट   नारायण   नऊ खंडें   नऊ रत्नें   नऊ नारायण   नऊ पायक, दहावा नायक   नऊ   नऊ नगद, तेरा उधार   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   छातीचा कोट करणें   नऊ लक्षणें   नऊ स्थायी भाव   नऊ निधि   नऊ गुण   नऊ ग्रह   नऊ नाग   नऊ रस   नऊ हस्तवाद्यें   नऊ महारोग   नऊ नडियादि सात पेटलादी आणि एक उमरेठी(बरोबरी)   नळपट नारायण   नव्याने नऊ दिवस, मेल्याचे तीन दिवस   नऊ द्वारें   आठ हात काकडी, नऊ हात बी   आठ हात लांकूड व नऊ हात ढलपी   नर मोडून नारायण घडणें   नर करणी करे तो नरका नारायण होगा   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   पोक्याची पिलाई, नऊ जण जांवई   नगद-न नारायण   नराचा नारायण   पराय घरपर लछमी नारायण, परायधनपर लक्ष्मीनारायण   नऊ कारभारी, अठरा चौधरी   अंगीं तीन (नऊ) मण तिखें जळणें   न मानावें तैसें गुरुचें वचन। जेणें नारायण अंतरें तें॥   पशूका होत पनैया, नरका कछु नही होत, जो नर करणी करे तो नरका नारायण होत   सर्प विंचू नारायण परी। वंदावे दुरुन॥   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   भिकार्‍याच्या घरीं, नारायण करी चाकरी   नारायण III.   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   हातभर लांकूड, नऊ हात ढलपी   सात हात तवसें नऊ हात बी.   आठ पटेल, नऊ चौधरी   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   नव्याचे नऊ दिवस   गरीबाला नऊ मण चर्बी   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   नऊ मण तेल शृंगाराला जळलं, आणि नाचायला गेलें तेथें पटकन्‌ उजाडल्म!   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   आधीं नर व्हा, मग नारायण काही दूर नाहीं   आयत्या द्रव्यावर लक्ष्मी नारायण   कोट   खेड्यांतली वस्‍ती, नमो नारायण स्‍वस्‍ति   छातीचा कोट   छातीचा कोट करणें   नऊ   नऊ नारायण   नगद-न नारायण   न मानावें तैसें गुरुचें वचन। जेणें नारायण अंतरें तें॥   नर करणी करे तो नरका नारायण होगा   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नर मोडून नारायण घडणें   नराचा नारायण   नळपट नारायण   नारायण   नारायण II.   नारायण III.   नारायण IV.   पराय घरपर लछमी नारायण, परायधनपर लक्ष्मीनारायण   पशूका होत पनैया, नरका कछु नही होत, जो नर करणी करे तो नरका नारायण होत   भिकार्‍याच्या घरीं, नारायण करी चाकरी   वसु-वसु नारायण   सर्प विंचू नारायण परी। वंदावे दुरुन॥   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person