Dictionaries | References

गणेश

is the standard of comparison or reference for an eminent writer or composer; as बृहस्पति is for an eloquent speaker, मारुति or हनुमान् for a runner or leaper, भीमसेन or दुर्वास for a glutton, कुंभकर्ण for a sleepyhead, कदर्यु for a miser, कर्ण or बली for a man of generosity.
गणपति पहा. गणेशटोपी घालणें
मागून हळूच येऊन एखाद्याच्या तोंडावर वस्‍त्र टाकून आवळणें व मग त्‍याला बुकलणें. हा खेळ वांईस खेळतात. काशीसहि नवीन विद्यार्थी संस्‍कृत शिकावयास आला असतां त्‍याचा चिडखोरपणा काढून टाकण्याकरितां व सर्वांशी समरस करून घेण्याकरितां एकदां त्‍याची कानटोपी त्‍याच्या डोळ्यावरून खाली ओढून त्‍यास दिसेनासे झाले म्‍हणजे खूप बुकलीत असत व या दिव्यांतून तो बाहेर पडला म्‍हणजे त्‍यास आपल्‍या संगतीत घेत असत. १. मूढ बनविणें
चेष्‍टा करणें. २. फसविणें
लुबाडणें.
 m  A deity-the son of शिव & पार्वती.

Related Words

गणेश   गणेश   गोमा गणेश पितळी दरवाजा   गुळाचा गणपति-गणेश   बोंबल्या गणेश-हणमंत   गणेश पूजेक फुटकॉ नाल्‍ल   गणपति (गणेश) गेलो पाणया, झ्याट (वाट) धर वाणया   पांढरा परीस नर्मद्या गणेश   बोंबल्या गणेश   गुळाचा गणपति-गणेश   गोमा गणेश पितळी दरवाजा   बोंबल्या गणेश-हणमंत   गणेश पूजेक फुटकॉ नाल्‍ल   गणपति (गणेश) गेलो पाणया, झ्याट (वाट) धर वाणया   पांढरा परीस नर्मद्या गणेश   बोंबल्या गणेश   गणपति (गणेश) गेलो पाणया, झ्याट (वाट) धर वाणया   गणेश पूजेक फुटकॉ नाल्‍ल   गुळाचा गणपति-गणेश   गोमा गणेश पितळी दरवाजा   पांढरा परीस नर्मद्या गणेश   बोंबल्या गणेश   बोंबल्या गणेश-हणमंत   गणेश प्रताप   राम गणेश गडकरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person