"ऊ" Words

  |  
   ऊं   ऊ टिचणें   ऊ व्हिली ना आनि लिख जाली ना   ऊ विईल काय आणि लीख पिईल काय   ऊ विते काय आणि लीख पिते काय?   ऊंः   ऊख   ऊखर   ऊचवड   ऊचा चौफेर   ऊट   ऊंट   ऊंटकटार   ऊठ   ऊठ की पळ बाहेर   ऊठ खापर्‍या, लाग कामाला   ऊठ सोट्या कूट (कुट्ट)   ऊठ सोट्या तुझेच राज्य   ऊठ, झोपडी नमस्कार   ऊठउठीं   ऊठकळा   ऊठग कळी अन् बस माझ्या नळी   ऊठड   ऊठनाउबड   ऊठपाय   ऊठबशी   ऊठबस   ऊठबैस   ऊठरे चोटा, झव पाव्हण्या   ऊठरे छंदा, एकच धंदा   ऊठाबशी   ऊठी   ऊड   ऊडवें   ऊणखूण   ऊत   ऊत मारणें   ऊत येणें   ऊत-ऊब जिरविणें   ऊतमात   ऊद   ऊदकाडी   ऊदकाडी-बत्ती   ऊदफूल   ऊदाईन   ऊदिन   ऊदिल   ऊदिल प्रायोज्जित   ऊंधा   ऊन   ऊन or ऊन्ह   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   ऊन खाणें   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   ऊन तहान न म्हणणें-पहाणें-मानणें   ऊन तापणें-ताबणें   ऊन दुधाचे पोळणें, ताक फुंकून पिणें   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   ऊन पहा. हून उदाक निववुनु पिवंका   ऊन पाण्यानें घरें जळत नाहींत   ऊन पाण्यानें घर जाळणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   ऊन पाण्यास चवी नाही   ऊन पारखा   ऊन पोळत नाही, तितकी वाळू पोळते   ऊन वारा न सोसणें-लागणें   ऊन वारा सोसणें-लागणें   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   ऊन-उन्हान पाण्यानें घर जाळणें   ऊनऊन or ऊन्हऊन्ह   ऊनऊन-ऊन्हऊन्ह   ऊनतहान   ऊनताहण   ऊन-न्ह   ऊनपाऊस   ऊनपारखा   ऊनवारा   ऊन्ह   ऊन्हउन्हीत   ऊन्हाचा कढ   ऊन्हातानाचा   ऊनाशाही   ऊनित   ऊनोक्ति   ऊपाळणें   ऊब   ऊर   ऊरु   ऊरू   ऊरु (आंगिरस)   ऊर काढून चालणें   ऊर दबणें-वासणें-उलणें   ऊर दाटणें-भरणें   ऊर पिकणें   ऊर पिकविणें   ऊर फुटणें   ऊर फाटणें   ऊर फोडणें   ऊर बडवणें   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person