"ऊ" Words

  |  
   ऊं   ऊंः   ऊख   ऊखर   ऊचवड   ऊचा चौफेर   ऊट   ऊंट   ऊ टिचणें   ऊठ   ऊठउठीं   ऊठकळा   ऊठ की पळ बाहेर   ऊठ खापर्‍या, लाग कामाला   ऊठग कळी अन् बस माझ्या नळी   ऊठ, झोपडी नमस्कार   ऊठड   ऊठनाउबड   ऊठपाय   ऊठबशी   ऊठबस   ऊठबैस   ऊठरे चोटा, झव पाव्हण्या   ऊठरे छंदा, एकच धंदा   ऊठ सोट्या कूट (कुट्ट)   ऊठ सोट्या तुझेच राज्य   ऊठाबशी   ऊठी   ऊड   ऊडवें   ऊणखूण   ऊत   ऊत-ऊब जिरविणें   ऊत मारणें   ऊत येणें   ऊद   ऊदकाडी-बत्ती   ऊदाईन   ऊदिन   ऊदिल   ऊदिल प्रायोज्जित   ऊंधा   ऊन   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   ऊन-उन्हान पाण्यानें घर जाळणें   ऊनऊन-ऊन्हऊन्ह   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   ऊन खाणें   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   ऊनतहान   ऊन तहान न म्हणणें-पहाणें-मानणें   ऊन तापणें-ताबणें   ऊन दुधाचे पोळणें, ताक फुंकून पिणें   ऊन-न्ह   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   ऊन पहा. हून उदाक निववुनु पिवंका   ऊनपाऊस   ऊन पाण्यानें घरें जळत नाहींत   ऊन पाण्यानें घर जाळणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   ऊन पाण्यास चवी नाही   ऊन पारखा   ऊन पोळत नाही, तितकी वाळू पोळते   ऊनवारा   ऊन वारा न सोसणें-लागणें   ऊन वारा सोसणें-लागणें   ऊन्ह   ऊन्हउन्हीत   ऊन्हाचा कढ   ऊन्हातानाचा   ऊनाशाही   ऊनोक्ति   ऊपाळणें   ऊब   ऊर   ऊरु   ऊरु (आंगिरस)   ऊर काढून चालणें   ऊर्ज   ऊर्ज II.   ऊर्ज III.   ऊर्ज IV.   ऊर्ज V.   ऊर्ज VI.   ऊर्जयत औपमन्यव   ऊर्जयोनि   ऊर्जव्य   ऊर्जवह   ऊर्जस्वती   ऊर्जस्वती II.   ऊर्जस्विन्   ऊर्जा   ऊर्जित   ऊर्जित काल   ऊर्जितावस्था   ऊर्ण   ऊर्णनाभ   ऊर्णनाभ II.   ऊर्णनाभि   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person