लवकुशाचा पाळणा

लवकुशाचा पाळणा lav-kush Palana

लवकुशाचा पाळणा

मी हिंडविते गाउनिया लडिवाळा । पाळणा लवकुश बाळा ।

मी वासंती आळविते अंगाई । छकुल्यांनो तुमची आई ।

लुकलुकती चिमणॆ डोळॆ । जिभली ही चुट चुट बोले ।

वर उचलाया बाळ भुवयांची जोडी । लवितसे लाडीगोडी ॥१॥

किती दिवस अशी चाटणार ही बोटे । व्हा गडे लवकर मोठे

मग जाऊ या आपण सारी मिळुनी । बघण्यास अयोध्या भुवनी ।

अळी मळी गुपचिळी बरं का । सांगाल कुणाल जर का ।

कुस्करीन गाल हे बरं का । अन् इवलाले ओठ असे झाकुनी ।

ठेवीन मुके घेऊनी ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:31:36.8170000