बाळाचा पाळणा

बाळाचा पाळणा Balacha Palana

बाळाचा पाळणा

लगबग नीज वेल्हाळा । लडिवाळा बाळा ।

अजुनि तुझ्या वाजत कां रुणझुणु हा बाळा ?

तान्हुल्या सानुल्या । राजसा पांखरा ।

किती रे असा खेळशील ? नीज ना वासरा ।

चंद्र , चांदण्या , काळ्याहि झोपल्या ।

पेंगुळली दुनिया ।

चिमण्या मोरा । जोजवू किती तुला ।

नीज नीज रे वेल्हाळा ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-27T19:59:12.0070000