रजनीमाईचा पाळणा

रजनीमाईचा पाळणा Rajanimai Palana

रजनीमाईचा पाळणा

बाळा जो जो अंगाई । गाई रजनी माई ॥धृ॥

निजली सारी रानपाखरे

गाती निर्झर, गाती वारे

गाती दिशाही दाही, बाळा जो जो अंगाई ॥१॥

आकाशामधी शब्दावांचुनि

यक्ष यक्षिणी गाती गाणी

लहर तरंगत येई , बाळा जो जो अंगाई ॥२॥

सुबक रुपेरी तुझा पाळाणा

नक्षत्रांच्या राघू मैना

छतास जडल्या पाहा, बाळा जो जो अंगाई ॥३॥

हंसरा राजस माझा राणा

कुणा दिसेना कधि रडताना

दृष्ट न होवो बाई , बाळा जो जो अंगाई ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:31:47.6500000