दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...

दत्ताचा पाळणा


दत्ताचा पाळणा

जो जो जो रे जो जो जो । तू मी ऎसे उमजो ॥धृ॥

प्रेम पालख दत्तात्रय । हालविते अनसुया ।

बोधुनि निजरुप समजाया । भवभ्रम हा उडवाया ॥१॥

रजोगुणी तू ब्रह्माया । श्रमलासी तान्हया ।

सुखे निज आता अरे सखया । धरी स्वरुपी लया ॥२॥

तमोरुपे तू सदाशिवा । विश्रांति घे देवा ।

धरि रे स्वरुपी तू भावा । संहारिता विश्‍वा ॥३॥

विष्णू सात्त्विक तू अहंकार । दैत्यांचा संहार ।

करिता श्रमलासी अपार । आता समजे सार ॥४॥

ऎसा आनंदे पाळणा । मालो गातसे जाणा ।

सदगुरुकृपेने आपणा । दत्ता निरंजना ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:31:44.0270000