संसार - बरा संसार संसार जसा तावा...

बहिणाबाईंची गाणी

बहिणाबाई अशिक्षीत असूनही त्यांच्या गाण्यांतून जीवनातील अनमोल तत्वज्ञान समजते

Bahinabai has specifically acknowledged Tukaram as her Guru and that he initiated her has been clearly expressed in all her Abhangas.


संसार

बरा संसार संसार

जसा तावा चुल्ह्यावर

आंधी हाताले चटके

तव्हां मियते भाकर

करा संसार संसार

खोटा कधीं म्हनूं नहीं

राऊळाच्या कयसाले

लोटा कधीं म्हनूं नहीं

अरे, संसार संसार

नहीं रडन कुढनं

येड्या, गयांतला हार

म्हनूं नको रे लोढनं

अरे, संसार संसार

खीरा येलावरचा तोड

एक तोंड मधी कडु

बाकी अवघा लागे गोड

अरे, संसार संसार

म्हनूं नको रे भीलावा

त्याले गोड भीमफूल

मधी गोंडब्याचा ठेवा

देखा संसार संसार

शेंग वरतून कांटे

अरे, वरतून कांटे

मधीं चिक्ने सागरगोटे

ऐका, संसार संसार

दोन्ही जीवाचा ईचार

देतो दुःखाले होकार

अन् सुखाले नकार

देखा संसार संसार

दोन्ही जीवाचा सुधार

कधीं नगद उधार

सुखादुखाचा बेपार

अरे, संसार संसार

असा मोठा जादूगार

माझ्या जीवाचा मंतर

त्याच्यावरती मदार

असा संसार संसार

आधी देवाचा ईसार

माझ्या दैवाचा जोजार

मंग जीवाचा आधार !

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-19T00:48:06.5430000