मोरोपंतकृत - आर्याभारत

मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.

 • मोरोपंतकृत - आदिपर्व
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • मोरोपंतकृत - सभापर्व
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • मोरोपंतकृत - वनपर्व
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • मोरोपंतकृत - विराटपर्व
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
कविवर्य
मोरोपंतांचे समग्र ग्रंथ.

आर्याभारत.

पर्वें
आदि - सभा - वन - विराट.

संपादक व प्रकाशक
रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर.

मुद्रक
अच्युत चिंतामण भट.
‘ यशवंत ’
छापखाना पुणें.

सन १९१२.


Last Updated : 2016-12-10T03:57:18.1470000