श्री गुरू ग्रंथ साहिब

शीखांचा धर्मग्रंथ श्री गुरू ग्रंथ साहिब हा जगातील असा एकमेव ग्रंथ आहे की ज्यास ‘गुरूपद’ प्राप्त झाले आहे.
  • सुखमनी साहिब
    हे पवित्र काव्य म्हणजे शिखांचे पांचवे धर्मगुरू श्री गुरू अरजनदेवजी ह्यांची ही रचना.दहा ओळींचे एक पद, आठ पदांची एक अष्टपदी व चोविस अष्टपदींचे सुखमनी साहिब हे काव्य बनलेले आहे.
  • श्री गुरू ग्रंथ साहिब - प्रस्तावना
    शीखांचा धर्मग्रंथ श्री गुरू ग्रंथ साहिब हा जगातील असा एकमेव ग्रंथ आहे की ज्यास ‘गुरूपद’ प्राप्त झाले आहे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
अनुवादक - विनायक लिमये, ताराचंद गोरोवाडा
प्रकाशक - सिख धर्म प्रचार कमिटी, पुणे.
धनकवडी, पुणे ४११०४३

Last Updated : 2013-12-17T22:48:33.2330000