चित्रकथा

कोणत्याही चित्रपटाचा महत्वाचा भाग म्हणजे, चित्रकथा. चित्रकथा जेवढी प्रभावी तेवढा चित्रपट यशस्वी.

  • सुदाम्याचे पोहे
    प्रस्तुत प्रकार हा चित्रकथा आहे, हे वाचल्यावर प्रत्यक्ष त्या काळाचा भास होतो
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2012-05-17T04:21:14.6600000